Az oXyologiKa.hu honlap szerkesztési alapelvei és jogi nyilatkozata

 

A www.oXyologiKa.hu domainhez tartozó internetes oldalak (továbbiakban: Honlap) tulajdonosa és üzemeltetője RADNAI Balázs dr., a továbbiakban: Üzemeltető.

 

A Honlap használatára valamennyi Felhasználó jelen nyilatkozatban rögzített feltételek szerint jogosult. A Honlap használatával a Felhasználó elismeri, hogy a Jogi nyilatkozat tartalmát megismerte és azt magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

A Honlap munkájában képzett szakorvosok és szakdolgozók vesznek részt. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a Honlapon megjelenő cikkek, információk nem helyettesítik a szakszerű orvosi ellátást és tanácsadást, továbbá nem képezhetik szakmai tanácsok és ajánlások alapját. Az Ön felelőssége az is, hogy az itt olvasottakat hogyan értelmezi és hasznosítja. A honlapon található adatokért, illetve információkért, valamint azok felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

 

1. A Honlap igénybevételének feltételei

 

A Honlap és annak tartalma szerzői jogi oltalom alatt áll. A honlapon található oktatási anyagok a szerző(k) szellemi tulajdonát képezik! Azok a tanulástól eltérő bármilyen módon történő felhasználása kizárólag a szerzők írásos engedélyével lehetséges!

 

A szerzői jog megsértése polgári és büntetőjogi szankciókat vonhat maga után.

 

Az anyagok többnyire jelszóval védettek. A megnyitáshoz szükséges jelszó az adott képzésen kerül megadásra. Ennek oka, hogy ezek a prezentációk az előadásokon elhangzottak illusztrációjául szolgálnak, nem helyettesíthetik az azon való részvételt. A megadott jelszó harmadik személynek történő - engedély nélküli - átadása szigorúan tiltott, az ebből kifolyólag bekövetkező anyagi és nem-anyagi jellegű károkért azt ezt elkövető Felhasználót terheli a felelősség.

 

A jelszót nem ismerő Látogató csak a Honlap jelszóval nem védett tartalmát jogosult megismerni.

 

Felhasználó – a jelszó Üzemeltető általi megadását  követően – jogosult Honlap – jelszóval védett – tartalmát megismerni. Nem jogosult azonban (tekintettel az abban foglalt tartalmakra) azt többszörözni (másolni), azt terjeszteni, harmadik személlyel megosztani, kizárólag abban az esetben, ha arra az Üzemeltető írásban engedélyt adott.

 

Az oXyologiKa logójának, nevének védjegyeinek használata csak előzetes írásbeli engedély alapján lehetséges. Tilos a Honlapon található szöveg, kép, grafikai elem vagy bármely más alkotás engedély nélküli felhasználása.

 

Az Üzemeltető azonban hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználók – a szerzői jogok tiszteletben tartása mellett – saját, személyes használatra a Honlap egyes weboldalait saját számítógépen tárolják, vagy kinyomtassák.

 

Üzemeltető a közzétett tartalmat bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.

 

2. Kapcsolattartás

 

Az oXyologiKa.hu honlappal kapcsolatban e-mail formájában biztosított a kommunikációs lehetősége a Felhasználók részére az alábbiak szerint:

 

Ügyfélszolgálat e-mail: info@oxyologika.hu

 

3. Felelősség

 

Üzemeltető a Honlapon közzétett mindenkori tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére – tekintve, hogy azon az oxyologika.hu-tól független változtatás is történhet – korlátlan felelősséget nem vállal, ugyanakkor minden tőle elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy a Honlapon csak az általa közzétett tartalmak jelenjenek meg. A Látogatók és Felhasználók a Honlapot kizárólag saját felelősségükre használják, Üzemeltető nem felel olyan kárért, amely a helytelen használat vagy hibás vagy hiányos tartalom következménye.

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy oXyologiKa.hu Üzemeltetője nem felelős a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó számítógépéhez ill. hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért, illetve ezek következményeiért.

 

4. Hirdetés

 

A Honlap civil célokat szolgál, így nem tartalmaz hirdetéseket. Kizárólag linkek illetve banner elhelyezésére nyílik lehetőség, azonban a linkért illetve az ezzel kapcsolatos tartalmakért felelősséget nem vállal, és az ezen oldalak tartalmának használatából eredő, illetve azzal összefüggő kárért nem felel. E külső hivatkozások elhelyezésére minden esetben Felhasználó figyelmének felhívása mellett kerül sor.

 

5. Adatvédelem

 

Üzemeltető az általa üzemeltetett Honlap vonatkozásában és eljárásai során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az egyének védelmét a személyes adatok gépi feldolgozása során szabályozó 1998. évi VI. törvény, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján jár el. 

 

6. A Honlappal kapcsolatos biztonsági rendelkezések

 

A Látogatók és Felhasználók kötelesek tiszteletben tartani az alábbiakat:

 

-       Látogató és Felhasználó nem léphet be, vagy a belépést megkísérelni olyan felhasználói fiókba, vagy szerverre, vagy más számítástechnikai eszközre, amelyre nem jogosult.

-       Üzemeltető írásbeli engedélye nélkül tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;

-       Tilos minden olyan kísérlet vagy beavatkozás, amely a Honlap működését ellehetetleníti, vagy a Holnapot használó személyeket megkárosítja (így különösen: vírus elhelyezése, a Honlap túlterhelése (ún. overloading), elárasztása” (ún. flooding), kéretlen e-mailek, hirdetések küldése (ún. spam-elés), illetve ilyen levelekkel való nagytételű terhelése (ún. mailbombing) vagy a Honlap összeomlásának előidézése (ún. crashing);

 

7. Módosítás

 

Üzemeltető bármikor módosíthatja a jelen Jogi nyilatkozatot. A Felhasználó az 1. pontban rögzített regisztrációval illetve felhasználással tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Jogi nyilatkozat és módosításai rá nézve kötelezőek.

 

 

Utolsó módosítás: 2011. június 10.

 

RADNAI Balázs dr.

oXyologiKa.hu